Cjenik

 

Cjenik usluga

Prijevod (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, slovenski)  
70-100 + PDV
Ovjereni prijevod  (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, slovenski) 120-150 + PDV
Lektura na hrvatskom jeziku          20-40 + PDV
Lektura na engleskom jeziku         30-50 + PDV
Usmeno prevođenje                       200-400 + PDV/sat
Samo ovjera – 30% standardne cijene

 

Cijene su u HRK i odnose se na prijevode u oba smjera.
Cijene se odnose na 1 autorsku karticu (1500 znakova s razmacima).
U slučaju veće količine ili dogovora o suradnji odobravamo popust po dogovoru.
U slučaju iznimne hitnosti ili stručnosti cijena može biti uvećana za 30 do 50%.
Posebni popust za fizičke osobe i nove klijente!