Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevod, prijevod s ovjerom sudskog tumača, sudski prijevod, sudski ovjereni prijevod… sve su to nazivi za prijevod koji radi sudski tumač (prevoditelj ovlašten od strane suda) i ovjerava svojim službenim pečatom. Diploma, školska svjedodžba, rodni list, vjenčani list, potvrda o nekažnjavanju, životopis, smrtni list, izvadak iz sudskog registra, zapisnik sa sjednice, financijsko izvješće, natječajna dokumentacija, itd.
Dokumente možete donijeti osobno ili skenirane poslati e-poštom. Slobodno nas nazovite ili posjetite radi dogovora i procjene cijene i roka.