Usluge

PRIJEVODI

Što prevodimo?
Osim tekstova općeg i komercijalnog sadržaja, ističemo sljedeća područja kojima je potrebno posvetiti dodatnu pažnju.

Pravo, propisi i ugovori

Zakoni, propisi, pravilnici, opći uvjeti poslovanja; ugovori, sporazumi, police osiguranja, tužbe, rješenja, potvrde, izjave, itd. EU direktive, smjernice, uredbe i upute. Pri prevođenju pravnih tekstova, treba imati na umu da jezik izvornog teksta odražava ustroj pravnog sustava i kulturu zemlje izvornog jezika. Također, svrha pravnih tekstova je jasno utvrđivanje prava i obveza predmetnih stranaka zbog čega je bitno da prijevod precizno i dosljedno navodi prava i obveze utvrđene u izvornom tekstu. Pri prevođenju pravnih tekstova posvećujemo dodatnu pozornost preciznosti, točnosti i potpunosti jer ovdje nema mjesta greškama.

Medicina i farmacija

Klinička ispitivanja, sažetci svojstava lijekova, informirani pristanci, upute o lijeku, planovi ispitivanja, odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet; upute za upotrebu medicinskih uređaja; certifikati za medicinske uređaje; povijesti bolesti, otpusna pisma, dijagnoze. Područje medicine naročito je osjetljivo: s jedne strane klinička ispitivanja i sažeci svojstava lijekova zahtijevaju poznavanje terminologije i dosljednost, a s druge strane dijagnozama i povijestima bolesti treba posvetiti posebnu pažnju i savjetovati se s liječnicima i drugim stručnjacima s područja medicine. Naša je odgovornost isporučiti vam prijevod koji uzima u obzir osjetljivost ove kategorije i stoji iza napisanog. Opširno iskustvo i potvrđena kakvoća prijevoda na ovom području dobar su nagovještaj vašeg zadovoljstva!
Graditeljstvo, promet, geologija, geodezija, strojarstvo…
Troškovnici, specifikacije, natječajna dokumentacija, izvještaji, itd. Projektiramo i gradimo s vama.

Elektroenergetika

Za ovo vrlo stručno područje poslužit ćemo se, osim svojim znanjem, rječnicima, glosarima te savjetima stručnjaka i pripadajućom literaturom.

Ekonomija i financije

Financijska izvješća, računi dobiti i gubitka, revizorska izvješća. I ovdje se oslanjamo na bogato iskustvo te na glosare, memorije i stručne savjete.
Web stranice i marketing Ovdje je bitno staviti naglasak na čitatelja, tečnost teksta i prenošenje izvorne poruke. Zbog toga će prevoditelj paziti da prenoseći poruku izvornog teksta ne izgubi njegovu autorsku draž i kulturu koju predstavlja. Bez obzira na područje, svaki prijevod prije isporuke klijentu prolazi pregled koji služi eliminaciji slučajnih grešaka i propusta te provjeri i praćenju kakvoće prevoditelja. Prijevode isporučujemo odgovorno.
Književnost Za ovu vrstu „prijevoda“ angažirat ćemo pjesničke duše – prevoditelje koji, osim što odlično poznaju izvorni i ciljni jezik, ne boje se ni letjeti.
Formati i alati Tekst možete predati u formatu word, excel, pdf, jpg, xliff i sličnima. Prijevod isporučujemo u Word formatu, dvojezičnom Trados formatu ili po dogovoru. Svaki prijevod nastojimo sastaviti u formatu što sličnijem izvornome. U tome nam po potrebi pomaže suradnik za grafičku obradu teksta. Osim slanja e-poštom i običnom poštom, moguće je i osobno preuzimanje i dostava prijevoda (naročito ovjerenih).
CAT alati Trados je CAT alat koji prevoditelju pomaže raditi brže i kvalitetnije. Baza memorije koju stvara prevoditelju osigurava brži pronalazak termina, praćenje i usporedbu tekstova iz istog područja ili, za istog klijenta, dosljednost kroz tekst i automatsku pohranu prevedenog. Sve to zajedno znači veću kakvoću i brzinu rada na obostrano zadovoljstvo prevoditelja i klijenta. Korištenje drugih CAT alata po dogovoru.


OVJERENI PRIJEVODI

Ovjereni prijevod, prijevod s ovjerom sudskog tumača, sudski prijevod, sudski ovjereni prijevod… sve su to nazivi za prijevod koji radi sudski tumač (prevoditelj ovlašten od strane suda) i ovjerava svojim službenim pečatom.
Diploma, školska svjedodžba, rodni list, vjenčani list, potvrda o nekažnjavanju, životopis, smrtni list, izvadak iz sudskog registra, zapisnik sa sjednice, financijsko izvješće, itd.


USMENI PRIJEVODI

Konsekutivno prevođenje na sastancima, konferencijama i sličnim događanjima.
Usmeno tumačenje na vjenčanjima, na sudu, kod javnog bilježnika – sudski tumač dolazi na zadanu lokaciju.


LEKTURE

Nekim tekstovima potrebna je dodatna pažnja i uglađivanje. Iako se svaki prevedeni tekst temeljito provjerava u smislu gramatike, pravopisa, terminologije i stila, nekim je tekstovima potrebno „dodatno oko“ koje će ih pregledati i dovesti do savršenstva. Ako se predstavljate tekstom koji šaljete na prijevod, savjetujemo vam da ga pošaljete i na lekturu. Isplati se.