Usmeni prijevodi

Šaptanje (chouchotage)

Sudski tumač na vjenčanju

Konsekutivno prevođenje na sastancima, konferencijama i sličnim događanjima s manjim brojem sudionika. Za veće događaje preporučuje se simultano prevođenje.
Usmeno tumačenje na vjenčanjima, na sudu, kod javnog bilježnika – sudski tumač dolazi na zadanu lokaciju (vijećnica, matični ured, sud, ured javnog bilježnika). Sudski tumač je obavezan ako barem jedna od stranaka ne govori hrvatski jezik.
Chouchotage ili šaptanje – diskretno prevođenje uglavnom jednom slušatelju/sudioniku.